Malıköy Başkent OSB Mah. Başkent Blv. No: 94 Sincan / ANKARA
0850 532 02 42

Hizmetlerimiz

Isı sayacı periyodik muayenesi

6 Temmuz 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’ ile getirilen düzenlemelere göre, ısı sayaçlarının 5 yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunlu hale gelmiştir. İlgili muayene, sayacın üretim yılının 1. yıl olarak sayılması ile birlikte 5. yılını doldurmuş sayaçlar için, Ocak ve Şubat ayları içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Isı Sayacı Muayene Servisleri’ne başvurularak yaptırılabilecektir. Isı sayaçları, başvuru yapılan yıl içerisinde yetkili serviste muayeneye sokulacak ve muayeneden geçen (yönetmelikçe belirlenen hata oranları içerisinde ölçüm yaptığı tespit edilen) sayaçlar, 5 yıl süre ile kullanılabilir şekilde yetkili servis tarafından damgalanacak ve belgelendirilecektir. Belirtilen süreler içerisinde, muayene işlemlerini tamamlatmayan bina yönetim kurullarına, bina yöneticilerine ya da kat maliklerine, ‘3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’ kapsamında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Isı sayacı stok muayenesi

6 Temmuz 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’ kapsamında bulunan ‘Stok Muayenesi’, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan sayaçların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

Stok muayenesi, sayacın üretim yılından bağlı olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile birlikte, piyasaya arz edilecek ısı sayaçlarının, satın alınan yıla ait damga ve sticker taşıması kullanıcı için önem kazanmıştır. Bu nedenle, henüz satışı gerçekleşmemiş veya kullanılmamış ısı sayaçlarının, satışı yapılmadan veya kullanılmaya başlanmadan önce stok muayenesine tutulması önemlidir. Stok muayenesi başvuruları, Ocak ve Şubat ayları içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Isı Sayacı Muayene Servisleri’ne başvurularak yaptırılabilecektir.

Isı sayacı şikâyet muayenesi

Isı sayacının doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya diğer bir kimsenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Isı Sayacı Muayene Servisleri’ne yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

Isı sayacı tamir, bakım ve pil değişim hizmetleri

Isı sayaçları, pil değişimi, sensör değişimi gibi tamir ve bakım hizmetlerine servisimizde tabi tutulabilmektedir. Isı sayacının marka ve modeline bağlı olarak bu hizmetler farklılık göstermektedir.

Isı sayacı montaj ve demontaj hizmetleri

Isı sayaçlarının, muayene işlemine tabi tutulabilmesi için yerinden sökülmesi, ısı sayacı servisine getirilmesi, muayene işlemi tamamlanmış sayaçların ise yerine tekrar montajının yapılması, sıcaklık sensörünün mühürlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin, mesleki eğitimlerini almış personellerce montaj ve demontaj kurallarına uygun şekilde, ısı sayacına zarar vermeden yapılması konusunda müşterilerimize profesyonel olarak hizmet vermekteyiz.

Ücretsiz keşif ve bilgilendirme hizmeti için bizlere ulaşabilirsiniz.